Nye smitteverntiltak for Lørenskog kommune gjeldende fra 12. november
Det innføres rødt smittevernnivå på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.
Dette betyr ikke at skolene stenges helt, men at de kontaktreduserende tiltakene og kravene til gruppestørrelse skjerpes. Det skal bl. a. holdes minst en meters avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner. Rødt nivå vil i de fleste tilfeller gi et behov for å veksle mellom stedlig undervisning på skolen og digital undervisning.  

Vi ber om at alle foresatte som besøker skolen bruker munnbind når de oppholder seg inne i skolebygningene.

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. 

Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent og er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Foto: Kari Hareide Lønstad
Dronebilder: Tom Petter Hansen

rsil